לכל הכתבות
הבלוג שלנו
תקנון

מבוא

האתר מצוי בבעלות ומנוהל ע"י חברת ד"ש שיווק מוצרי מאפה מ.א. בע"מ, ח.פ 511759763 (להלן: "החברה").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.       

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.

גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

למען הסר ספק, התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

רכישה באתר

האתר מאפשר שירותי הזמנת מזון עד לבית, לעסק, לגנים ובתי ספר, ולאירועים.

הזמנת השירות מתבצעת באתר או באמצעות מספר טלפון 03-9639639 במהלך פעילות שעות פעילות המוקד.

אמצעי התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי.

הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.

אספקת מוצרים

המוצרים מסופקים ללקוח ע"י משלוח מטעם החברה.

משלוחים מתקיימים בימי א-ו בהתאם לאזורי ולזמני המשלוח של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכון מעת לעת את מחירי השירותים והמוצרים הנמכרים על ידה.

במקרה של חוסר במוצר ו/או במקרה של פסילה של מוצר מטעמיי בקרת איכות, החברה תוכל לשלוח ללקוח מוצר שווה ערך למוצר שהוזמן מראש ללא עדכון מראש.

אם וככל והייתה טעות בהזמנה שנגרמה כתוצאה מטעות אנוש של החברה, החברה תתאם איסוף של המוצרים על מנת לזכות את הלקוח, כאשר זיכוי יינתן ללקוח בתנאי שיבוצע איסוף של המוצרים.

חל איסור מוחלט על מכירת המזון הנמכר על ידי החברה לגורם נוסף כלשהו. מובהר כי לחברה לא תהיה כל אחריות לטיב ואיכות המזון במידה והמזון יימכר לצד שלישי.

ביטול עסקה

ביטול עסקה יתבצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981, ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.

שינוי עסקה

שינוי בהזמנה ניתן לבצע רק עד השעה 15:30 אחה"צ של היום הקודם, כדי שנוכל להעביר את ההזמנה לספקים השונים בזמן (למעט יום ראשון שיתבצע עד יום חמישי בשעה 15:30).

בימים ראשון עד רביעי משעה 8:00 בבוקר עד 15:30 יתבצעו השינויים ליום המחרת.

בקשות שינוי עבור ימי שישי יתקבלו עד יום חמישי בשעה 10:00 בבוקר. בקשות שינוי עבור ימי ראשון יתקבלו עד יום חמישי בשעה 15:30. כל בקשה שתתקבל לאחר יום חמישי 15:30 ובמהלך סוף השבוע תבוצע אך ורק מיום שני בלבד.

מדיניות הפרטיות

החברה לא תעביר את פרטי הלקוחות לכל צד ג', למעט לכל צורך הנדרש לצורך השלמת עסקה ולצורך מתן שירות ללקוחותיה.

החברה לא תעשה כל שימוש אחר בפרטי האשראי של הרוכשים מלבד גביית התשלום עבור רכישת המוצר ו/או השירות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את לקוחותיה במבצעים ובשליחת חומר פרסומי מטעמה.

זכויות יוצרים באתר

הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים ו/או עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לחברה, או לצד ג' אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת.

אין לעשות שימוש בשם האתר או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לחברה ו/או לצד ג'.

מובהר, כי אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש בקניין הרוחני באתר, אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, וכל זכות אחרת באתר הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו, אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה ובכפוף להסכמה זו.

ניהול האתר

החברה שומרת על זכותה לשנות את האתר מעת לעת. החברה לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך באתר. החברה תהא רשאית לסגור את האתר כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של האתר כולו ו/או חלקו. 

יובהר מראש, כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. בד בבד, אין התחייבות מצד החברה כי האתר יפעל בכל עת. ייתכנו תקלות ופגיעה באיכות השירות עקב הפסקות זמניות באתר. החברה לא תהיה אחראית לפגיעה באיכות השירות בגין תקלות והפסקות זמניות באתר, שאפשר שייגרמו וזאת בין היתר, כתוצאה משיבושים בזמינות ו/או בצפייה ו/או בגלישה באתר שעשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית ו/או מתקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט של המשתמש, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה של האתר. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה לאתר ו/או מגורמים אחרים נוספים.

אחריות המשתמש

המשתמש והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון, והוא ישפה את בעלי האתר בגין כל נזק כלכלי או אחר שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון לרבות הוצאות משפטיות ו/או אחרות שיהיו בזיקה להפרת הוראות התקנון.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני ישראל בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתקנון תהא בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.

פתאום כולם רוצים להיות אנשים של בוקר!

רוצה להיות גם?